Villkor för River Game Operations Limited

Versionen av dessa Villkor är för närvarande Version 1.0 och uppdaterades senast den 7 maj 2019.

För att skydda ditt eget intresse, läs noga igenom dessa villkor innan du använder någon av de tjänster som tillhandahålls på Casonic.com. Genom att använda eller försöka använda Casonic.com, samtycker du till att vara bunden av samtliga av följande villkor. om det är något i dessa villkor som du inte godkänner, ska du avstå från att använda Casonic.com. Om du är osäker på vad användarvillkoren innebär, skicka ett e-post till: [email protected]sonic.com.

De fullständiga villkoren finns alltid på webbplatsens hemsida. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren från tid till annan för att se till att du samtycker till dem. Alla versioner är daterade och tidsstämplade.

1. TOLKNING

1.1 Följande termer, när de har stor bokstav, ska ha följande betydelser:

 1. “Kontoinformation” betyder all information som krävs av oss för att öppna ett spelkonto i ditt namn, samt all aktivitet som uppstår i och via ett sådant spelkonto inklusive namn, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsuppgifter, transaktionsuppgifter, uppgifter om din aktivitet på spelkontot och på webbplatsen och all kommunikation mellan dig och oss;
 2. "Kunduppgifter" avser alla uppgifter som du gör tillgänglig för oss via eller i samband med användningen av tjänsten;
 3. “Dataskyddsförordning” innebär Europaparlamentets och Europarådets förordning (EU) 2016/679;
 4. “Vilande konto” betyder ett spelkonto som har ett saldo med riktiga pengar och som inte någon har loggat in på under trettio (30) månader i följd,
 5. “FIPO” betyder Finanspolisen Rikskriminalpolisen;
 6. “Spel” betyder casinospel och andra spel som är tillgängliga på webbplatsen;
 7. “Spelkonto” betyder ett virtuellt konto som är skapat hos oss i en persons namn, vilken har slutfört registreringen i enlighet med paragraf 8 nedan;
 8. “Spelregler” betyder de regler efter vilka de olika spelen spelas och som beskrivs på webbplatsen;
 9. “Identifieringsuppgifter” betyder det användarnamn och det lösenord som du väljer när du öppnar ett spelkonto i enlighet med paragraf 7 nedan och/eller andra sätt som används för att komma åt ditt spelkonto;
 10. “Inaktivt konto” betyder ett spelkonto som har ett saldo med riktiga pengar och som inte har loggats inte på under tolv (12) månader i följd,
 11. "SGA" (Swedish Gambling Authority) betyder Spelinspektionen, den enda regulator och myndighet som ansvarar för utfärdande av licenser samt direktiv för styrning av spel i Sverige.
 12. "Personuppgifter” betyder all information som anses vara personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (förordning 2016/679);
 13. "Regler och villkor" eller "Villkor" betyder de nuvarande Villkoren samt eventuella uppdateringar av dem, vilket utgör ett bindande juridiskt avtal mellan oss och dig i samband med att du använder webbplatsen och/eller spelen;
 14. “Vi” betyder River Game Operations Limited, ett bolag bildat enligt lagarna i Malta, med säte på Regent House, Office 21, Bisazza Street, Sliema SLM1640, maltesiskt registreringsnummer C84393; och alla hänvisningar till "vår" och/eller "oss" ska tolkas i enlighet därmed;
 15. “Webbplats” betyder Casonic.com;
 16. “Du” betyder personen som för närvarande, av någon anledning och på något sätt, läser dessa Villkor, och eventuell hänvisning till "Din(a)" ska tolkas i enlighet därmed;

RIVER GAME OPERATIONS LIMITED

1.2 River Game Operations Limited är licensierat i Sverige av Spelinspektionen och regleras av den svenska spelmyndigheten under licens 2018:138 som beviljades den 18 April 2019 och är giltig i 5 år.

2. ALLMÄNT

2.1. Dessa Villkor reglerar spelen och gäller i samma utsträckning för spel på mobilen, inklusive nedladdningsbara applikationer genom vilka spelen kan nås.

2.2. Dessa Villkor, Integritets- och Cookiepolicyn, Ansvarsfullt spelande-policyn, Spelreglerna, Standardvillkoren för kampanjer och eventuella dokument som det uttryckligen hänvisas till i dem, samt eventuella riktlinjer eller regler som publiceras på webbplatsen, utgör ett juridiskt bindande avtal mellan oss och dig.

2.3. Dessa Villkor kan publiceras på ett antal språk; alla versioner kommer emellertid till bästa förmåga representera de principer som finns i den engelska versionen. Skulle det finnas någon skillnad mellan den engelskspråkiga versionen och den icke-engelska versionen av dessa Villkor, äger den engelska versionen alltid företräde.

3. INNAN DU BÖRJAR SPELA, VÄNLIGEN NOTERA

3.1. Du är medveten om och vidimerar genom att spela spel som tillhandahålls av oss att du riskerar förlora pengar som du har satt in på ditt spelkonto. Accepterar du inte detta ska du avstå från att använda webbplatsen och/eller spelen.

3.2. När du spelar spel med riktiga pengar, kommer dessa pengar dras direkt från ditt spelkonto. Vi kan inte under några omständigheter göra återbetalningar, betala tillbaka pengar eller avbryta en tjänst som du begärt medan du spelade ett spel.

3.3. Vi, Spelinspektionen, FIPO och andra relevanta tillsynsmyndigheter förbehåller oss rätten att övervaka eller be om att få granska eventuella transaktioner för att förhindra att brott begås. Alla misstänkta transaktioner eller annan tvivelaktig aktivitet som uppstår i förhållande till spelen och/eller webbplatsen ska rapporteras av oss till relevanta myndigheter. Vi kommer stänga av, spärra eller säga upp ett spelkonto och beslagta eventuella medel däri, om vi uppmanas att göra det enligt gällande lag.

3.4. Vi kan, när som helst och av olika anledningar, be dig skicka in handlingar, inklusive (men inte begränsat till) dokument som rör din identitet, din kreditvärdighet, dina bankkonton och eventuella kreditkort som finns i ditt namn, din personliga historik, frågor som rör din spelaktivitet på webbplatsen, frågor som rör pengarna på ditt spelkonto och andra frågor som krävs enligt lag. Skulle vi inte få de begärda uppgifterna, eller om vi vid något tillfälle inte är nöjda med den dokumentation som du har presenterat, kan vi stänga av, spärra eller säga upp ett spelkonto och beslagta eventuella medel däri.

3.5. Vi kommer att utföra bakgrundskontroller, verifieringsprocedurer och andra nödvändiga utredningar som rör dig när som helst. Utredningar baseras på den specifika situationen och kan inkludera (men är inte begränsade till): (a) verifiering av dina registreringsuppgifter (ditt namn, adress och ålder, yrke), (b) verifiering av din ekonomiska situation (din ekonomiska ställning, kreditvärdighet, finansieringskälla), (c) en granskning av alla transaktioner till och från ditt spelkonto och (d) en undersökning av din spelaktivitet på webbplatsen och/eller genom ditt spelkonto. Vi är inte skyldiga att informera dig om att en utredning äger rum. Nämnda utredningar kan innefatta att vi använder oss utav ett tredje parts företag som utför utredningarna efter behov. Vi kan besluta att, efter eget gottfinnande, säga upp ditt spelkonto och hålla kvar alla medel i sagt konto om vi misstänker att du har lämnat oss felaktig eller vilseledande information, eller om en nämnd undersökning eller kontroll ger en negativ eller ett osäker resultat. Om du är listad som en politiskt utsatt person ("PEP") i Sverige är det ditt ansvar att informera oss antingen via e-post eller via Live Chat

3.6. Om du inte samtycker till, eller inte förstår någon del av dessa Villkor, ska du inte använda eller fortsätta använda webbplatsen och/eller spelen. Om det finns något du vill att vi ska klargöra kan du istället skicka ett e-post till [email protected].

4. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

4.1. När du registrerar och bekräftar dina uppgifter på webbplatsen förbinder du dig att följa dessa Villkor, vilka från tid till annan kan ändras. Genom att registrera ett spelkonto hos oss eller använda något av spelen på webbplatsen, garanterar du också att du har läst, förstått och accepterat dessa Villkor, Integritets- och Cookiepolicyn, Ansvarsfull spelande-policyn, Spelreglerna och Standardvillkoren för kampanjer.

5. ÄNDRING AV VILLKOREN

5.1. Vi förbehåller oss rätten att då och då, av olika anledningar, ändra dessa Användarvillkor efter eget gottfinnande. Alla ändringar av Villkoren kommer omedelbart att träda i kraft efter att ha publicerats på Casonic.com. Dessutom meddelar vi dig om några väsentliga ändringar har genomförts genom ett meddelande på webbplatsen och i samband med din nästa inloggning på spelkontot. Eventuella ändringar eller uppdateringar utom för mindre justeringar måste läsas och bekräftas av dig innan du kan fortsätta spela.

5.2. Du måste godkänna Villkoren på nytt innan du använder spelen på vår webbplats. Om du inte godkänner de uppdaterade Villkoren kommer du inte längre kunna använda spelen på vår webbplats.

6. SPELKONTO

6.1. För att du ska kunna spela med din första insättning sparas dina personliga uppgifter automatiskt i vårt interna system.

6.2. Vi utför bakgrundskontroller och verifierar spelare genom de uppgifter du anger i vårt system. Vi kan efter eget gottfinnande besluta att neka dig att öppna ett spelkonto i ditt namn om (a) vi inte är nöjda med de handlingar du har skickat in till oss, (b) om vi misstänker att du har försett oss med falsk eller vilseledande information, eller (c) om några verifieringsprocedurer resulterar i ett negativt eller osäkert resultat.

6.3. Du är ensam ansvarig för att skydda dina identitetsuppgifter. Du får inte ge någon tredje part tillgång till och/eller möjlighet att använda dina identitetsuppgifter eller på annat sätt nå ditt spelkonto. Du är fullt ansvarig för eventuella förluster på ditt spelkonto som uppkommit av en tredje part, avsiktligt eller oavsiktligt, aktivt eller passivt. Du måste omedelbart underrätta oss om du har någon anledning att tro att en obehörig tredje part har fått tillgång till några av dina identitetsuppgifter eller på annat sätt fått tillgång till ditt spelkonto.

6.4. Du får bara öppna ett enda spelkonto på webbplatser som vi tillhandahåller, och detta måste vara i ditt namn. Vi har rätt att stänga ytterligare spelkonton, och allt spelande som görs via ytterligare spelkonton kommer att ogiltigförklaras. Om vi upptäcker att en kund har fler än ett konto, förbehåller vi oss rätten att överföra medel till det första kontot som skapats, förverka eventuella bonusar på de överflödiga kontona samt stänga dem. Kontakta kundservice för vidare hjälp och information om du har ett stängt konto.

6.5. Det är endast tillåtet att ha ett spelkonto per hushåll, IP-adress och datorenhet. Om två eller fler användare delar samma hushåll, IP-adress och datorenhet, måste vi omedelbart bli informerade om detta.

6.6. Skulle du vid något tillfälle inse att du har registrerat fler än ett spelkonto hos oss, måste du omedelbart meddela oss om detta. Om du inte gör det kan vi spärra alla spelkonton som kan förknippas med dig och beslagta alla medel som finns däri.

6.7. Du kan inte ansöka om ett spelkonto om du, eller en medlem av ditt hushåll, är eller har varit anställd hos oss eller på något sätt varit samarbetat med oss under de senaste två (2) åren.

6.8. Du får inte föra över pengar från ditt spelkonto till andra spelare eller att ta emot pengar från andra spelare till ditt spelkonto. Du kan inte på något sätt överlåta ditt spelkonto och du får inte ta över andra spelares konton.

6.9. Vi har rätt att begränsa, avbryta och vägra insatser om vi anser dem vara överdrivna eller om vi anser att ditt spelmönster indikerar att vårt system missbrukas.

6.10. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst stänga ett spelkonto efter eget gottfinnande och utan någon förklaring. Om så är fallet, förutsatt att detta inte beror på något fel av dig, kommer vi att uppfylla alla avtalsförpliktelser som vi redan har, utan att det påverkar våra eventuella lagstadgade rättigheter, förutsatt att kontot har verifierats och att det inte behövs någon ytterligare dokumentation av dig innan några uttag kan behandlas.

6.11. Om du vill stänga ditt spelkonto kan du göra det när som helst, antingen genom inställningarna i spelkontot eller genom att kontakta kundsupport på: [email protected]. Eventuella kvarstående medel i ditt spelkonto skickas till dig inom 5 DAGAR.

6.12. Du bör meddela oss om anledningen till att du stänger ditt spelkonto är för att du är orolig över ett eventuellt spelberoende. Om det är anledningen till att du stänger ditt spelkonto kommer vi inte låta dig öppna eller försöka öppna ett nytt spelkonto hos oss. Vi gör detta för att skydda dig. Detta till trots kommer vi inte att vara ansvariga för några direkta eller indirekta skador eller följdskador om du lyckas öppna ett nytt spelkonto. Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga ett spelkonto som öppnas i strid med denna regel och att beslagta alla medel som finns däri.

6.13. All spelaktivitet som sker på webbplatsen och all kommunikation mellan dig och oss kommer att registreras och sparas av oss. Om ditt spelkonto stängs, sparas eller arkiveras all kontoinformation som tillåts och\eller krävs enligt lag. Se vår Integritets- och Cookiepolicy för mer information.

7. INSÄTTNINGAR PÅ DITT KONTO

7.1. Innan du använder något spel kräver vi att du gör en insättning på minst tio (10) euro (eller motsvarande i annan valuta) till ditt spelkonto. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta minimibelopp när det anses lämpligt. I avsnittet "Insättning" på webbplatsen hittar du vilka nivåer minsta möjliga insättning ligger på.

7.2. Det är endast tillåtet att spela med medel som godkänts av oss och som du har på ditt konto. Vill du spela måste du därför på förhand sätta in tillräckligt med pengar på ditt spelkonto.

7.3. Insättningar kan göras 24/7 genom att använda dina bank detaljer.

7.4. Vi kommer gå igenom alla nödvändiga procedurer för att styrka din identitet när du sätter in pengar på ditt spelkonto. Vi kan också när som helst komma att utföra bakgrundskontroller och genomföra verifieringsprocedurer samt beslagta eventuella medel som satts in på ditt spelkonto om (a) vi inte är nöjda med de handlingar du har skickat in till oss, (b) om vi misstänker att du har försett oss med falsk eller vilseledande information, eller (c) om några verifieringsprocedurer resulterar i ett negativt eller osäkert resultat.

7.5. Alla insatta medel på ditt spelkonto, tillsammans med eventuella vinster, ska användes i enda syfte (i) att placera insatser på spel i enlighet med dina instruktioner och (ii) betala för eventuella avgifter i samband med användningen av våra tjänster. Vi kan också ta betalt för behandla insättningar. I de fall där sådana avgifter åläggs kommer du ha fullständig insyn under insättningsproceduren och därefter under "Insättning" på vår webbplats.

7.6. Återbetalningar, avbokningsavgifter, återtagande av en utbetalning och liknande kostnader som uppkommer vid felaktiga betalningar dras från ditt spelkonto.

7.7. När en insättning på ditt spelkonto har bekräftats kommer pengarna som sattes in på ditt spelkonto att bli tillgängliga omedelbart, såvida ingen ytterligare verifiering krävs i enlighet med vad som nämns i paragraf 8.6.

7.8. En internationell transaktion kan ta ett tag att genomföra, även om beloppet har reserverats på ditt bankkonto. Vänta 5 minuter och kontakta vår kundsupport om insättningen inte har överförts till ditt spelkonto. Observera att vissa betalningsleverantörer tar längre tid än andra för att godkänna en transaktion. I genomsnitt tar det inte mer än 5 minuter innan du har din godkända insättning på ditt spelkonto.

7.9. Om vi oavsiktligen krediterar ditt spelkonto med vinster som du själv inte har vunnit, oavsett om det beror på ett tekniskt eller ett mänskligt fel (eller annat), kommer dessa vinster att förbli vår egendom och beloppet kommer dras ditt från spelkonto och föras tillbaka till oss. Vi har rätt att avbryta transaktioner som placerats med hjälp av sådana vinster, inklusive eventuella relaterade belopp som felaktigt betalats ut. För att komma till rätta med situationen kan vi tillämpa frysning eller beslagtagning av dessa medel eller avräkna dem mot vinster som vi är skyldiga dig. I ett scenario där du tar ut pengar som inte tillhör dig innan vi har identifierat felet, utan att det påverkar några andra åtgärder för att rätta till situationen enlig tillämplig lagstiftning, kommer det utbetalade beloppet att utgöra en skuld som du är skyldig oss. Så snart du blir medveten om felaktig kreditering är du skyldig att omedelbart informera vår kundsupport genom att skicka ett e-post till den här e-postadressen [email protected].

7.10. Du garanterar att medel som har satts in på ditt spelkonto:

7.10.1. erhölls på laglig väg;
7.10.2. endast kommer att användas för att spela spel på webbplatsen;
7.10.3. ska återspegla ditt spelbeteende.

7.11. Om vi har rimlig anledning att tro att (a) missbruk är inblandat (i fall där till exempel ett insatt belopp inte har använts för spel eller använts på motsvarande spelnivå, och du därefter gör en uttagsbegäran av sådana medel) eller (b) du använder pengarna för att tjäna på valutakursfluktuationer eller arbitrage eller (c) om du gör insättningar utan avsikt att spela spelen, har vi rätt att efter eget gottfinnande:

7.11.1. helt eller delvis stoppa andra insättningar och/eller eventuella uttag till och från ditt spelkonto;
7.11.2. stänga ditt spelkonto på obestämd tid, eller avsluta spelkontot helt utan informera om det på förhand;
7.11.3. ta ut eventuellt saldo eller avgifter som kan komma att behöva betalas i förhållande till ditt spelkonto;
7.11.4. beslagta pengar på ditt spelkonto, inklusive vinster;
7.11.5. be om tillfredsställande bevis på insättning tillsammans med ytterligare kopior av identitetshandlingar och andra dokument som kan behövas;
7.11.6. be om annan dokumentation som vi anser vara nödvändig;
7.11.7. genomföra utredningar av dig som också beskrivs i detalj i paragraf 8.6;
7.11.8. skriva rapporter till berörda myndigheter.

7.12. Vi ger absolut ingen kredit för att du ska kunna spela spelen eller på annat sätt använda webbplatsen, under några som helst omständigheter.

7.13. Vi ger ingen kredit för att spela på våra spelmaskiner eller på annat sätt använda webbplatsen, under några omständigheter. Vidare kan ingen ränta tas ut om en fördröjning skulle inträffa under behandlingen av medel som en del av rutinmässiga uttagsprocesser, och River Game Operation är inte något sätt ansvarig för förseningar från tredje parts processorer av sådana medel, inklusive men inte begränsade till banker och betalningstjänstleverantörer.

8. UTTAG

8.1. Du kan när som helst begära ett uttag från ditt spelkonto. Observera dock att om en insatt summa inte har använts för spel eller använts på en motsvarande spelnivå, och du senare gör en begäran om att ta ut sådana medel, kan vi vidta några av de åtgärder som beskrivs i paragraf 7.13.

8.2. Även om tiden för att slutföra en uttagsbegäran kan variera beroende på omständigheterna, bör ett uttagsförsök normalt godkännas eller nekas inom tre (3) dagar, såvida inte ytterligare verifieringsprocedurer krävs.

8.3. Vi kommer att genomföra uttag till samma metod som du använde när du gjorde dina insättningar.

8.4. Uttag kan endast göras av dig och i ditt namn.

8.5. Medel som är märkta som "bonuspengar" samt medel som har fastnat i spel som har blivit avbrutna, kan inte tas ut.

8.6. Du förstår att inbetalning av skatter på eventuella vinstpengar, då detta förekommer, är ditt eget ansvar och du garanterar att du kommer betala alla nödvändiga skatter.

8.7. Vi kommer att genomföra ytterligare verifieringsprocedurer om du försöker ta ut motsvarande två tusen euro (2 000 euro) från ditt spelkonto (eller motsvarande belopp i den valuta du använder på ditt spelkonto), oavsett om alla pengarna tas ut på en gång eller utspridda på flera uttag. Vi behåller rätten att följa sådana verifieringsprocedurer efter eget gottfinnande, även i fall där utbetalningar är lägre. Verifieringar kan innebära att vi ber om en kopia av ditt pass, nationellt identitetskort, elräkning och/eller kredit-/betalkort som har använts för att göra en insättning, samt information för att säkerställa att din spelaktivitet är laglig och i enlighet med alla våra regler tillsammans med annan dokumentation som vi kan behöva. Ett tydligt foto av dig ska också, när så är tillämpligt, finnas med i de inskickade handlingarna.

8.8. Om du avbryter en uttagsbegäran, kommer de återbetalade pengarna att överföras till ditt spelkonto så att du kan använda dem. Under inga omständigheter kommer vi hållas ansvariga för pengar som förlorats under användning av spelen efter ett avbrutet uttag av dig eller av oss.

8.9. Vi förbehåller oss rätten att debitera avgifter för behandling av uttag. I dessa fall kommer vi informera dig under uttagsprocessen. Respektive avgiftsbelopp kommer att visas innan uttagsbegäran bekräftas. En sådan avgift debiteras automatiskt ditt spelkonto om du bestämmer dig för att fortsätta med en sådan transaktion.

8.10. Eftersom alla kundmedel förvaras på bankkonton som är skilda från våra operativa medel, är pengar som satts in på ditt spelkonto, tillsammans med vinster, skyddade vid insolvens av River Game Operations Limited. Dessutom garanterar vår valda bank i enlighet med maltesisk spellagsstiftning att dessa medel inte är föremål för verkställighet, konfiskering eller ansvar och inte kan anses vara en del av våra tillgångar i händelse av att vi hamnar i insolvens. Men trots att alla åtgärder och steg har vidtagits för att skydda våra kundmedel, finns det ingen absolut garanti för att pengarna kommer betalas i sin helhet.

8.11. Skulle det någonsin vara ett problem i förhållande till medel som finns i ditt konto, kan vi komma att fråga SGA eller FIPO för vägledning om hur man löser problemet.

9. DINA ÖVRIGA FÖRPLIKTELSER

9.1. Du får inte använda webbplatsen/webbplatserna eller spelen om du inte innehar laglig ålder i jurisdiktionen där du bor. Genom att använda webbplatsen/webbplatserna eller spelen garanterar du att du är över 18 år eller uppfyller den lagstadgade minimiåldern som gäller enligt lagarna där du har din hemvist. Det är olagligt att använda webbplatsen/webbplatserna eller spelen om du är under laglig ålder.

9.2. Du får inte använda webbplatsen/Webbplatserna eller spelen om inte vadslagning på nätet är lagligt i landet där du har din hemvist. Det är helt och hållet ditt eget ansvar att ha koll på om användningen av webbplatsen/webbplatserna eller spelen är i enlighet med den lagstiftning som berör dig. Genom att använda webbplatsen/webbplatserna eller spelen garanterar du att spelande inte är olagligt i det område där du bor. Att använda webbplatsen/webbplatserna eller spelen är sannolikt ett brott om detta är olagligt i ditt land eller din hemvist. Casonic välkomnar alla spelare, men på grund av spelbestämmelser i vissa länder kan vi inte acceptera spelare från följande länder/territorier: Afghanistan, Algeriet, Amerikanska Samoa, Andorra, Angola, Australien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bangladesh, Vitryssland, Bhutan, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Bulgarien, Kamerun, Tchad, Curaçao, Costa Rica, Elfenbenskusten, Tjeckien, Danmark, Estland, Etiopien, Frankrike, Georgien, Guinea, Ungern, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Liberia, Litauen, Malaysia, Moldavien, Marocko, Niger, Nigeria, Pakistan, Filippinerna, Qatar, Samoa, Seychellerna, Slovenien, Somalia, Sydgeorgien, Sudan, Surinam, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Nederländerna, Turkmenistan, Uganda, Storbritannien, Ukraina, Förenade Arabemiraten, USA, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

9.3. Du intygar härmed att du inte är bosatt i USA och dess underlydande områden, militärbaser och territorier. Vi förbjuder även personer i Turkiet, Schweiz, Spanien och Grekland (inklusive tillfälliga besökare) att använda webbplatsen och/eller spelen. För att undanröja alla tvivel: om det land du befinner dig i när du besöker webbplatsen/spelen inte finns med i rullgardinsmenyn som är tillgänglig i registreringsfasen, är din åtkomst strängt förbjuden så länge du befinner dig i det landet.

9.4. Du får inte använda webbplatsen/webbplatserna eller spelen om du inte är en privatperson. Vi tillåter inte några spelkonton för företag eller spelkonton i en företagsenhets namn.

9.5. Webbplatsen är för din personliga och icke-kommersiella användning. Du får inte använda spelen i något yrkessammanhang. Du får inte besöka webbplatsen eller spelen på uppdrag av någon annan person eller enhet.

9.6. Innehållet och informationen på webbplatsen, liksom den infrastruktur som används för att tillhandahålla sådant innehåll och sådan information, ägs av oss eller våra leverantörer. Således får du inte, direkt eller indirekt, använda webbplatsen eller dess innehåll eller information för kommersiella eller icke-personliga ändamål. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, spegla, överföra eller sälja innehåll, information, programvara, produkter eller tjänster som erhålls från denna webbplats.

9.7. Du godkänner vidare att inte:

9.7.1 skapa en länk eller en djuplänk till webbplatsen/webbplatserna eller till någon del därav utan att dessförinnan ha vårt uttryckliga skriftliga medgivande;
9.7.2 skapa ramar runt webbplatsen/webbplatserna eller sidorna eller använda andra tekniker som på något sätt förändrar visuell presentation eller utseende av webbplatsen utan att ha vårt uttryckliga skriftliga samtycke,
9.7.3 begränsa eller stoppa användningen av webbplatsen/webbplatserna av någon tredje part;
9.7.4 agera respektlöst mot andra spelare och/eller supportpersonal som är anställda av sss;

9.7.5 uttrycka oförskämda, obscena, rasistiska, sexistiska, politiska, olagliga eller obehagliga kommentarer i dina kontakter med oss eller på webbplatsen;

9.7.6 använda webbplatsen:

9.7.6.1 på ett sätt som orsakar eller sannolikt kommer att orsaka att webbplatsen eller åtkomsten till den avbryts, skadas eller försämras på något sätt;
9.7.6.2 för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor, eller på annat sätt är stötande, eller att skicka, posta, sända, använda eller återanvända material som är kränkande, oförskämt, oanständigt, ärekränkande, obscent eller hotfullt, i strid med upphovsrätten, varumärkesrätten, integriteten eller annan rättighet eller på annat sätt skadligt för tredje part eller stötande, inklusive material som består av eller innehåller virus, politiskt budskap, kommersiell annonsering, kedjebrev, massmejl eller "spam";
9.7.6.3 för reklamändamål;
9.7.6.4 att orsaka irritation, besvär eller onödig oro hos någon person.

9.8. Du garanterar för oss att du inte är och inte kommer vara inblandad i någon bedräglig, hemligt uppgjord, falsk eller annan olaglig verksamhet i samband med din användning av webbplatsen och/eller spelen eller i samband med användningen av webbplatsen och/eller spelen av tredje part. Om du någonsin har rimliga skäl att misstänka att en annan spelare har en orättvis fördel genom att fuska eller samarbeta, ber vi dig vänligen rapportera detta till oss genom att skicka ett e-post till [email protected].

9.9. Du får inte använda programvarubaserad teknik eller robotar, automatiserad, mekanisk, elektronisk eller annan maskinvara för att spela något av spelen, vare sig direkt av dig eller indirekt genom hjälp av tredje part. Du får heller inte vinna eller försöka få en orättvis fördel gentemot någon annan spelare.

9.10. Du får inte delta i några spel genom att använda medel som härrör från någon olaglig verksamhet eller källa, eller som på annat sätt är befläckade.

9.11. Du får inte ägna dig åt fusk när du använder webbplatsen, vilket inkluderar men inte är begränsat till: användning av stulna eller förfalskade kreditkort eller kontonummer, bedrägeri, samarbete och/eller inlämning av data eller handlingar som är förfalskade, stulna eller som du på annat sätt olagligen införskaffat dig.Du kan behöva att förse oss med ett underlag för att bevisa källan till dina insatta medel, som en del av River Game Operation Limiteds KYC-tillvägagångssätt.

9.12. Du är ensamt ansvarig att följa alla rapporteringsprocesser som är relaterade till betalning av skatter och/eller andra avgifter som kan åläggas vinster som du mottar från oss, om och där det är tillämpligt. River Game Operation kan inte hållas ansvarig för utestående eventuella skatte betalningar som ska betalas av dig till berörda myndigheter och vara i stånd att ge råd av densamma.

10. ANSVARSFULLT SPELANDE

10.1. Skulle du vid något tillfälle känna att du håller på att utveckla ett spelberoende, är vi här för att hjälpa dig och tillhandahåller ett stort urval med ansvarsfulla spel-redskap. På webbplatsen kan du enkelt: (a) Sätta en gräns för det belopp som du är villig att spendera eller på ett belopp du kan tänka dig att spendera inom en viss tidsperiod (dagligen, veckovis eller månadsvis). (b) Utesluta dig själv från att spela under en bestämd eller obestämd tid.

10.2. Eventuella gränsökningar träder i kraft först efter 72 timmar. Eventuella gränssänkningar som du har ställt in från ditt spelkonto träder i kraft omedelbart efter din 24-timmars reflekteringstid passerat. Begränsningar som ställts in via vår kundsupport kommer att träda i kraft inom några minuter efter att din begäran om spelbegränsning har aktiverats. Du kommer att få en e-postbekräftelse från vårt kundsupportteam. Om du inte har mottagit detta ber vi dig omedelbart att kontakta kundsupporten. Denna tjänst är tillgänglig för dig dygnet runt.

10.3. En eventuella begränsningsbegäran gäller endast för webbplatsen och inkluderar inte andra webbplatser som drivs av oss. Vi accepterar inte insatser som görs i strid med en gräns eller uteslutning som angetts av spelaren eller en insats från en spelare som frivilligt anmält sig till listan över spelare med spelrestriktioner via portalen www.spelpaus.se. Om en spelare frivilligt uteslutit sig på www.spelpaus.se kan sådant konto bara återupptas efter tolv (12) månader från frivillig uteslutning. För att utesluta dig via SPELPAUS (Spelinspektionens nationella register för frivillig utestängning), besök www.spelpaus.se.

10.4. Om vi tror att ditt spelande kommer att orsaka dig ekonomiska eller personliga problem, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt spelkonto. Vi är dock inte skyldiga att övervaka din verksamhet i detta avseende och kommer inte att hållas ansvariga om vi inte upptäcker några problem med ditt spelande.

10.5. Vi gör vårt bästa för att hjälpa våra kunder att spela på ett ansvarsfullt sätt med de verktyg som anges i det här avsnittet. Vi kan emellertid inte ta ansvar för och frånsäger oss all form av ansvar om du undviker eller försöker undvika befintliga åtgärder, till exempel genom att öppna spelkonton hos oss med hjälp av falska eller vilseledande personuppgifter.

11. MINDERÅRIGA SPELARE

11.1. Personer under arton (18) år är uttryckligen inte tillåtna att använda spelen och/eller webbplatsen eller att öppna ett spelkonto. Skulle du vara under 18 år och försöka öppna ett spelkonto hos oss, eller om du hjälper en minderårig person att göra det, begår du en olaglig handling.

11.2. Om du har minderåriga i ditt hushåll eller om det skulle vara möjligt för minderåriga att komma åt din dator, är det din plikt att säkerställa att: (a) Dina identifieringsuppgifter förvaras på ett säkert ställe och att minderåriga inte får tillgång till dem (b) Du inte aktiverar funktionen "Kom ihåg lösenord" på inloggningsskärmarna; (c) minderåriga inte har tillgång till dina kreditkort eller dina bankkontouppgifter (d) Du har installerat föräldrakontroll eller internetfilter på dina datorer.

12. STÄNGDA, SPÄRRADE, UTESLUTNA, VILANDE OCH INAKTIVA KONTON

12.1. Med förbehåll för paragraf 8 ovan och paragraf 12.2 till 12.4 nedan kan du kontakta oss på [email protected] för att återfå pengar som fortfarande förvaras på ett konto som har stängts, spärrats eller uteslutits (oavsett orsak). Vi kommer utföra nödvändiga verifieringar och meddelar dig hur vi planerar att skicka pengarna till dig.

12.2. Vi meddelar dig via e-post en (1) månad innan ditt spelkonto blir inaktivt. Du kan aktivera ett inaktivt konto genom att helt enkelt logga in. När ett konto blir inaktivt debiterar vi dock ditt spelkonto med en administrativ avgift på femtio kronor (5 SEK eller motsvarande i annan valuta) per månad. Om du loggar in på ditt konto inom tre (3) månader efter att kontot blev inaktivt, kan vi återbetala denna avgift.

12.3. Om du loggar in på ditt Spelkonto tre (3) månader efter att det har blivit inaktivt kan vi återbetala avgifterna om du kan bevisa att du inte kunde logga in på ditt spelkonto av hälsoskäl eller annan rimlig orsak.

12.4. Om ditt spelkonto har blivit inaktivt (ej inloggat på under trettio (30) månader), ska vi göra rimliga ansträngningar för att kontakta dig för att överföra medlet till dig.

13. VILLKOR BONUSAR OCH BELÖNINGSPROGRAM

13.1. Vi kan från tid till annan erbjuda dig bonusar eller belöningar som vi krediterar ditt spelkonto. Sådana bonusar får endast användas efter godkännande av (a) Standardvillkoren för kampanjer eller (b) ytterligare eller särskilda villkor som meddelas dig. Du måste kontrollera bonus- och belöningsreglerna noga innan du deltar i någon kampanj.

13.2. De ytterligare eller särskilda villkoren som avses i ovanstående paragraf kan översättas till olika språk, men alla versioner kommer att återspegla samma principer. Trots detta kommer den engelska versionen äga företräde vid eventuella skillnader.

14. EXCEPTIONELLA OMSTÄNDIGHETER OCH AVBRUTNA SPEL

14.1. Vi kan avbryta alla insatser på grund av oväntade tekniska problem eller omständigheter bortom vår kontroll. Vid en sådan händelse kommer vi att återbetala dig.

14.2. Om något spel inte kan slutföras har vi rätt att avbryta alla insatser och återbetala dig.

14.3. Om en bonuskampanj på något sätt har blivit felkonfigurerad, har vi rätt att ändra saldon i ditt spelkonto och andra spelkontouppgifter som skulle ha påverkats av felkonfigurationen för att rätta till misstaget.

14.4. Om ett spel innehåller ett fel eller en felkonfiguration som orsakar felaktigt beteende eller utbetalning, har vi rätt att ta bort spelet och ändra saldot i ditt spelkonto och andra spelkontouppgifter för att rätta till misstaget.

14.5. Med undantag för vad som uttryckligen annars anges, genomförs återbetalningar efter vårt eget gottfinnande. När en återbetalning genomförs ska återbetalningsbeloppet återföras till ditt spelkonto. Du kommer att bli informerad och proceduren kommer att slutföras inom 48 timmar efter att beslutet om återbetalning till dig har tagits.

15. ANSVARSBEGRÄNSNING

15.1. Du bekräftar att du använder webbplatsen och deltar i spelen på egen risk. Webbplatserna och spelen tillhandahålls utan någon garanti, uttryckt eller underförstådd.
15.2. Utan att det påverkar allmängilitgheten i föregående bestämmelse, garanterar vi, River Game Operations Limited, våra styrelseledamöter, anställda, partners och tjänsteleverantörer INTE:

15.2.1. att webbplatsen och/eller spelen alltid är lämpliga för sitt syfte;
15.2.2. att webbplatsen och/eller spelen alltid är fria från fel;
15.2.3. att webbplatsen och/eller spelen kommer att vara tillgängliga utan avbrott;
15.2.4. tillgängligheten till webbplatsen och/eller spelen.

15.3. Vi ska inte att hållas ansvariga för dator- eller kommunikationsfel av något slag som kan uppstå i samband med din användning av webbplatsen eller spelen, inklusive driftstopp, serverstörningar, dröjsmål, eller någon teknisk eller annan störning av spelen och/eller webbplatsen. Du förstår och bekräftar vidare att om ett fel uppstår i ett spel eller dess driftkompatibilitet, ska alla satsningar som görs under sådana funktionsfel annulleras. Medel som erhålls från ett spel som inte fungerar korrekt annulleras. Eventuella efterföljande spelrundor som använder några eller alla sådana medel kommer också att annulleras.

15.4. Du får inte dra nytta av ett fel eller brister på webbplatsen, i spelen, i ett klientprogram, i någon del av programvaran eller i någon av de tjänster som tillhandahålls av oss. Skulle du blir medveten om ett sådant fel eller ofullständighet, ska du avstå från att dra fördel av det och omedelbart meddela oss. Om du inte följer detta och utnyttjar eller avslöjar information om ett fel eller en ofullständighet, har vi rätt till kompensation vilket inkluderar ersättning för eventuella skador som kan ha uppkommit till följd av ditt brott mot denna paragraf.

15.5. Vi tar inget ansvar för eventuella fel eller problem som uppkommer på grund av din utrustning, internetanslutning eller tredjepartsleverantör. Detta inbegriper även om du inte skulle kunna placera insatser eller se eller ta emot information i vissa spel.

15.6. För att du ska kunna använda somliga produkter som vi erbjuder, kan du behöva ladda ner viss programvara. Det kan också hända att vissa tredjepartsleverantörer av programvara kräver att du ska godkänna ytterligare villkor som styr användningen av deras produkter. Accepterar du inte sådana villkor från tredje part, ska du avstå från att använda deras programvara. Vi tar inget ansvar för någon tredje parts programvara.

15.7. All information som visas på vår Webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte professionell rådgivning av något slag. Varken Vi eller någon av våra oberoende leverantörer är ansvariga för eventuella informationsfel, ofullständighet, felaktigheter eller förseningar, eller för eventuella åtgärder som tas med stöd av informationen häri.

15.8. Under inga omständigheter ska vi (River Game Operations Limited, våra styrelseledamöter, anställda, samarbetspartners och tjänsteleverantörer) ansvara för direkta, indirekta, oavsiktliga, särskilda eller följdskador som uppstår på grund av eller på något sätt är kopplade till: (a) förseningen eller oförmågan att använda spelen och/eller webbplatsen oavsett anledning, (b) funktionsfel i spel eller programvara, produkter och tjänster som är tillgängliga via webbplatsen, (c) eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll på webbplatsen och eller i spelen, (d) personers missbruk av webbplatsen och/eller spelen, inklusive samarbeten, kriminella handlingar och/eller brott mot dessa villkor och andra regler eller villkor i meddelanden vi har skickat till dig, e) ekonomisk risk och förlust, inklusive men inte begränsat till valutakursförändringar, f) råd som vi har gett; oberoende av om sådana skador är baserade på avtal, åtalbar handling, strikt ansvar eller på annat sätt, även om vi har blivit upplysta om att det kan uppstå skador. Skulle vi på något sätt hållas ansvariga, i den utsträckning som lagen tillåter, sträcker sig vårt maximala ansvar som uppstår på grund av eller i samband med din användning av spelen och/eller webbplatsen, oavsett orsak till händelserna, inte längre än till beloppet för insatsen eller din nettovinst, beroende på vad som är lägst.

15.9. Du samtycker härmed att helt och hållet ersätta och hålla oss, River Game Operations Limited, våra styrelseledamöter, anställda, partners och tjänsteleverantörer, skadelösa för eventuella kostnader, utlägg, förluster, skador, anspråk och skulder oavsett orsak som kan uppstå i samband med ditt missbruk av webbplatsen och/eller spelen i strid med dessa villkor eller i strid med andra villkor som vi har skickat dig ett meddelande om.

16. BROTT, STRAFF OCH UPPSÄGNING

16.1. Om vi misstänker (a) att du deltar i olaglig och/eller bedräglig verksamhet när du använder någon av webbplatserna eller (b) att du bryter mot detta avtal eller (c) att du har problem med fordringsägare eller (d) att du på annat sätt är involverad i något som kan skada vår verksamhet, har vi all rätt att (i) upphäva eller säga upp ditt spelkonto, (ii) beslagta eventuella medel på ditt spelkonto (iii) ogiltigförklara all spelaktivitet på webbplatserna och/eller avräkna eventuella medel på ditt spelkonto mot eventuella skador som du är skyldig oss.

16.2. Du tillstår att vi är den slutgiltiga beslutsfattaren om du har brutit mot våra regler, riktlinjer och/eller Villkor, på ett sätt som resulterar i avstängning eller permanent avstängning från deltagande på vår(a) webbplats(er).

17. KLAGOMÅL OCH PROCEDUR FÖR LÖSNING AV TVIST

17.1. Du kan kontakta vår kundtjänst om du vill lämna klagomål gällande webbplatsen och/eller spelen eller våra tjänster i allmänhet. Du kan göra det under "Kontakta oss" eller "Hjälp". Alternativt kan du skicka ett e-post till [email protected].

17.2. Klagomål hanteras via supportavdelningen och vidarebefordras inom vår organisation i de fall där supportpersonalen inte löser saken omedelbart. Du ska få rimlig information om statusen på ditt klagomål. Vi strävar alltid efter att lösa klagomål så fort som möjligt.

17.3. Om du inte är nöjd med lösningen av ditt klagomål, kan du rikta ditt klagomål till: The National Board for Consumer Disputes (ARN) via denna länk: www.arn.se.

18. AVSKILJBARHET

18.1. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara olaglig eller otillåten, ska denna bestämmelse avskiljas från dessa Villkor och alla övriga bestämmelser ska fortsätta gälla och inte påverkas av någon sådan avskiljning.

19. TILLDELNING

19.1. Vi förbehåller oss rätten att tilldela eller på annat sätt lagligt överföra detta avtal. Du ska dock inte överlåta eller på annat sätt överföra avtalet.

20. HELA AVTALET

20.1. Dessa Villkor utgör den fullständiga förståelsen mellan dig och oss i förhållande till användningen av vår webbplats och ska, utom i fall av bedrägerier, ersätta all föregående eller samtida kommunikation (inklusive eventuell e-postkorrespondens mellan dig och oss och diskussioner med vårt kundsupportteam), förslag och avtal, antingen elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss avseende webbplatserna.

21. TILLÄMPLIG LAG OCH RÄTTSKIPNING

21.1. Med förbehåll för obligatoriska lokala spelregler eller konsumentskyddsbestämmelser ska eventuella rättsliga krav eller tvist som uppkommer enligt eller i samband med dessa avtalsvillkor lösas i enlighet med gällande lag på platsen för kontraktet. Kontraktsort för detta avtal är Sverige och dessa användarvillkor regleras av Sveriges lagar.

21.2. Parterna är överens om att eventuella tvister, kontroverser eller krav som härrör från eller i samband med dessa Villkor, eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska överlämnas till de maltesiska domstolarnas exklusiva rättskipning. Vi kan inte ta ansvar för lagar i någon annan jurisdiktion.

Versionen av dessa Villkor är för närvarande Version 1.0 och uppdaterades senast den 7 maj 2019.